Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku
Dokumenty przedszkola

.

 

POBIERZ PLIKI
Upoważnienie do odbioru dziecka  
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka  
Procedura postępowania w przypadku chorób zakaźnych  
Program wychowawczy opracowany przez UG  
Raport o stanie dostępności 2021 r.