Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku
Ubezpieczenie

Jak należy zgłosić szkodę z NNW przedszkolnego ?

Po zakończeniu leczenia należy wypełnić dokument “zgłoszenie roszczenia”, dołączyć kopie posiadanych dokumentów medycznych, które w komplecie należy wysłać listem poleconym:

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Centrum Indeksacji Dokumentów
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

https://www.wiener.pl/pomoc-i-kontakt

Jako numer dokumentu ubezpieczeniowego proszę podać 

- nr polisy PWB828525

- okres odpowiedzialności od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

- ubezpieczający: Kamila Napora - Myszker

Zgłoszenia można też dokonać poprzez internet za strony ubezpieczyciela https://www.wiener.pl/pomoc-i-kontakt